Franeker in detail fotoboek over Franeker

 

SEPTEMBER 2019, 96 PAGINA’S 260 FOTO’S A4 LIGGEND. 29,95

 

Details maken het geheel

Het is een bekend gegeven: hoe lang je ook ergens woont, je ziet altijd weer nieuwe dingen. Franeker heeft, met onder meer 179 monumenten, belangrijk erfgoed, zowel in culturele als architectonische zin. De Universiteit van Franeker,
destijds gesloten door Napoleon, is weer aanwezig als de Academie van Franeker.

Het beroemde Planetarium en het Museum Martena met de omringende woningen zijn een plaatje in het stadsbeeld. De Martinikerk, die heel symmetrisch oogt maar het niet is, heeft in de zomermaanden ook een museumfunctie.

Qua fotografie is Franeker interessant. De kleinschaligheid maakt het ogenschijnlijk makkelijk om een boek als dit te maken, maar in de praktijk zijn er zoveel details, dat er keuzes moesten worden gemaakt. De vele verborgen ornamenten,
de prachtige kleine grachten en het mooie wandel- en fietsgebied rond Franeker zijn er verantwoordelijk voor dat het maken van dit fotoboek toch bijna twee jaar heeft geduurd.

Als fotograaf heb je altijd te maken met elementen waar je geen invloed op hebt, zoals fysieke verschijning, ligging, bereikbaarheid, weer en dergelijke, en elementen waar je wel invloed op hebt, zoals de keuze van het seizoen, tijdsplanning
– overigens vaak afgestemd op een weersverwachting die niet per se uitkomt – lenskeuze en dergelijke.

In dit boek ontbreken een aantal onderwerpen. Dat is zowel een gevolg van persoonlijke keuzes als van afwegingen in verband met de toegankelijkheid voor het publiek of de architectonische waarde in fotografische zin.

Er is bewust voor gekozen om zo weinig mogelijk uitleg of duiding te geven. Het internet en de toeristenfolders staan daar namelijk al vol mee.

Dit is een fotoboek als naslagwerk en als herinnering aan een prachtige stad. Verkrijgbaar bij de Bruna Franeker en de Afûk in Leeuwarden.

Pin It on Pinterest

Share This